Khâu Nối Ống Mềm

Khâu Nối Ống Mềm MIHA - Male Connecttor - Van Bi Đồng

Đường ren tiêu chuẩn BS21/ ISO 7-1-1994. | BS21/ISO 7-1-2994 Threads standard .
Áp lực làm việc Max. 16 bar | Max. working pressure: 16 bar

Zalo
Hotline