PTFE_PN16 FF

19.000₫

Liên hệ

Gioăng Vòng Đệm Mặt Bích PTFE PN16 FF

15A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 22 x 95 x C=65 - n=4 x h=15
20A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 27.5 x 105 x C=75 - n=4 x h=15
25A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 34.5 x 115 x C=85 - n=4 x h=15
32A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 43 x 140 x C=100 - n=4 x h=19
40A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 49 x 150 x C=110 - n=4 x h=19
50A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 61 x 165 x C=125 - n=4 x h=19
65A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 77 x 185 x C=145 - n=4 x h=19
80A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 90 x 200 x C=160 - n=8 x h=19
100A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 115.5 x 220 x C=180 - n=8 x h=19
125A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 141.5 x 250 x C=210 - n=8 x h=19
150A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 170.5 x 285 x C=240 - n=8 x h=23
200A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 221.5 x 340 x C=295 - n=12 x h=23
250A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 276 x 405 x C=355 - n=12 x h=27
300A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 327 x 460 x C=410 - n=12 x h=27
350A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 359 x 520 x C=470 - n=16 x h=27
400A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 410 x 580 x C=525 - n=16 x h=30
450A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm - 461 x 640 x C=585 - n=20 x h=30
500A    Vòng đệm PTFE PN16 FF - 3mm

Sản phẩm liên quan

PTFE Tấm

PTFE Tấm

PTFE_PN16 RF

PTFE_PN16 RF

PTFE_JIS 10K FF

PTFE_JIS 10K FF

PTFE_JIS 16K FF

PTFE_JIS 16K FF

PTFE_JIS 20K FF

PTFE_JIS 20K FF

PTFE_PN10 FF

PTFE_PN10 FF

PTFE_PN16 FF

PTFE_PN16 FF

PTFE_PN25 FF

PTFE_PN25 FF

PTFE_ANSI 150 FF

PTFE_ANSI 150 FF

PTFE_ANSI 300 FF

PTFE_ANSI 300 FF

Zalo
Hotline