Gioăng VALQUA | Gioăng Không Amiang Chịu Nhiệt- Hóa Chất- Dầu

VALQUA Nhật Bản chuyên sản xuất Gioăng tấm không Amiang, Dây tết chèn bơm van, Gioăng kim loại , Silicon, Teflon, PTFE Chất lượng cao