Gioăng VALQUA | Gioăng VALQUA Nhật Bản

VALQUA 6500

VALQUA 6602

VALQUA GF300

VALQUA 7GS66A

VALQUA 7020

VALQUA 7010/7010-EX

VALQUA N510 / N520

VALQUA 7026

VALQUA 6501

VALQUA 6500AC

VALQUA 3640 / 3641

Gioăng VALQUA Nhật Bản chuyên sản xuất Gioăng tấm không Amiang, Dây tết chèn bơm van, Gioăng kim loại , Silicon, Teflon, PTFE Chất lượng cao

XEM THÊM:  Gioăng TEADIT