Gioăng RF. TF-1590

Liên hệ

Gioăng Mặt Bích RF. TF-1590| Gioăng PTFE & Silica TEADIT. TF-1590

>>>> XEM THÊM  Gioăng VALQUA

TEADIT TF1590 Structured PTFE Gasket Sheet with Silica