Gioăng Amiang. CJ-23

Liên hệ

Gioăng Amiang Chịu Nhiệt Độ Cao: CJ-23

CHARMINAR JOINTING Asbestos JOINTING SHEET
Application: Air, Steam, Water, Natural Gas, Saline solutions, Alkalies, Amonia...
Max Pressure: 70kgf/cm2 
Max Temperature: 450 degC
Size: 0,25mm, 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
Model. CJ-23

gioang khong amiang-chiu nhiet cj-23

Sản phẩm liên quan

Gioăng Tấm. AFM-100

Gioăng Amiang. CJ-27

Gioăng Amiăng. CJ-29

Gioăng Amiang. CJ-9

Gioăng Amiang. CJ-23

Gioăng Amiang. CJ-21

Gioăng Tấm. AFM-300

Gioăng Tấm. AFM-200