TEADIT 2020

Dây Tết Chèn Bơm PTFE FDA Premium TEADIT Style 2020

XEM THÊM: Gioăng TEADIT

Mô tả và ứng dụng

Một chất bôi trơn có nguồn gốc thực phẩm độc quyền cung cấp sự thâm nhập thẩm thấu nhanh hơn và giảm sự hao mòn của trục. Loại 2020 phù hợp với tiêu chuẩn F.D.A. và U.S.D.A. yêu cầu theo Tiêu đề 21 Thực phẩm và Thuốc:

Part 177.1500 - Perflourocarbon Resins 
Part 178.3570 - Lubricants with Incidental Food Contact 

Do cạnh công nghệ của dây filament, có chứa phụ gia đặc biệt làm bằng PTFE tinh khiết, và tính năng cấu tạo này cung cấp tản nhiệt tốt tuyệt vời, thường được ssuwr dụng trong 1 hệ thống làm kín. Có khả năng làm kín tốt khả năng bởi kết quả của sự kết dính tuyệt vời, đặc biệt khi so sánh với các dây tết chèn PTFE được tìm thấy trên thị trường quốc tế.

Được sản xuất bằng phương pháp tiên tiến trong việc bện và cấu tạo, loại 2020 mang lại hiệu suất làm việc tốt tuyệt vời, đặc biệt là trong các phân đoạn hệ thống thiết bị cho ngành bột giấy, thực phẩm, hóa học, dược phẩm, đường và rượu.
Dây Tết Chèn này tốt nhất cho ứng dụng về hóa học và gradient nhiệt độ.

Service Limits
Temperature ºF (ºC): -450 (-268) up to 536 (280)
Pressure psi (bar): 
- Rotating: 290 (20)
- Reciprocating: 435 (30)
PH: 0 - 14
Shaft Speed f/m (m/s): 3937 (20)

Sản phẩm liên quan

TEADIT 2006FDA

TEADIT 2007

TEADIT 2070

TEADIT 2000

TEADIT 2005FDA

TEADIT 2002

TEADIT 2236

TEADIT 2235

TEADIT 2202

TEADIT 2103T

TEADIT 2000IC

TEADIT 2017

TEADIT 2004

TEADIT 2774

TEADIT 2001

TEADIT 2214

TEADIT 2020

TEADIT 24A

TEADIT 2019

TEADIT 2030

Zalo
Hotline